Stručni nadzor i vođenje projekata

 

VISOKOGRADNJA

USLUGAGRAĐEVINAINVESTITORPOVRŠINA (m2)

STRUČNI NADZOR

STAMBENI OBJEKT MEDPOTOKI

ARMUS d.o.o.

1.000,00

STRUČNI NADZOR

REKONSTRUKCIJA RESTORANA MC DONALDS KARLOVAC

GLOBALNA HRANA d.o.o.

400,00

STRUČNI NADZOR

RECIKLAŽNO DVORIŠTE LIPOVLJANI

LIP-KOM SERVISI d.o.o.

400,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENO POSLOVNI OBJEKT BUNČIĆ DUGO SELO

FREELAND ULAGANJA d.o.o.

5.000,00

STRUČNI NADZOR

PROIZVODNI POGON CTI – HALA ZVONIMIR

CTI d.o.o.

500,00

STRUČNI NADZOR

NADSTREŠNICA ZA SMJEŠTAJ PELETA

PELET GRUPA d.o.o.

1.200,00

STRUČNI NADZOR

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA - NOVSKA

GRAD NOVSKA

1.060.000

STRUČNI NADZOR

KUĆA ŽIVKOVIĆ

PRIVATNO

200,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENO POSLOVNI OBJEKT NOVA CESTA - KRANJČEVIĆEVA

GWT d.o.o.

2.000,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

STAMBENO POSLOVNI OBJEKT MEDVEDGRADSKA 45 ZAGREB

PRIVATNO

1.600,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

APARTMANI MARĐETKO - ZADAR

PRIVATNO

800,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

PROIZVODNI POGON HAKADESCH - NOVSKA

HAKADESCH d.o.o.

3.600,00

STRUČNI NADZOR

KUĆA PAVIČIĆ

PRIVATNO

200,00

STRUČNI NADZOR

KUĆA ŠIPUŠ

PRIVATNO

200,00

STRUČNI NADZOR

LOKAL ZVJERINJAK

GWT d.o.o.

200,00

STRUČNI NADZOR

LOKAL LENOVO – AVENUE MALL

PRIVATNO

20,00

STRUČNI NADZOR

LOKAL FOOD CORNER – AVENUE MALL

PRIVATNO

300,00

STRUČNI NADZOR

LOKAL TISAK – AVENUE MALL

PRIVATNO

21,00

STRUČNI NADZOR

LOKAL KIBUBU – AVENUE MALL

PRIVATNO

70,00

STRUČNI NADZOR

KUĆA CVJETNO NASELJE

PRIVATNO

350,00

STRUČNI NADZOR

LOKAL NEXT – AVENUE MALL

PRIVATNO

300,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

STAMBENI OBJEKT LOVĆENSKA - ZAGREB

PRIVATNO

390,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

STAMBENI OBJEKT G1 – STARA NOVALJA

PRIVATNO

580,00

STRUČNI NADZOR

VILA SWALETINA - MENTON

PRIVATNO

2.700,00

STRUČNI NADZOR

VILA PERISKA - VIS

PRIVATNO

100,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

KUĆA VIZJAK - SAMOBOR

PRIVATNO

200,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENE GRAĐEVINE SA 3 STAMBENE JEDINICE - POVLJANA

PRIVATNO

310,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

KUĆA VREĆKO - ZADAR

PRIVATNO

600,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

KUĆA MAKRIS - PODSUSED

PRIVATNO

340,00

STRUČNI NADZOR

OBITELJSKA KUĆA SKENDEROVIĆ – DIKLO ZADAR

PRIVATNO

350,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENI OBJEKT ALEKSIĆ - ZADAR

PRIVATNO

600,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

STAMBENA GRAĐEVINA – OBITELJSKA KUĆA A - BARUŠIĆI

PRIVATNO

120,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

STAMBENA GRAĐEVINA – OBITELJSKA KUĆA B - BARUŠIĆI

PRIVATNO

120,00

STRUČNI NADZOR

TRGOVINSKI CENTAR ZADAR – UGRADNJA DIZALA

TRGOVINSKI CENTAR ZADAR

 

STRUČNI NADZOR

OBITELJSKA KUĆA ŠTAVALJ

PRIVATNO

150,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENI OBJEKT SA TRI STANA - MASLENICA

PRIVATNO

130,00

STRUČNI NADZOR

REKONSTRUKCIJA ADMIRAL KLUBA ČAKOVEC

ADMIRAL d.o.o.

200,00

STRUČNI NADZOR

SKY OFFICE – POSLOVNI KOMPLEKS

OFFICIUM PARTNER I DALEKOVOD ULAGANJA

70.000,00

STRUČNI NADZOR

TRAFO STANICA NTS1

OFFICIUM PARTNER I DALEKOVOD ULAGANJA

20,00

STRUČNI NADZOR

TRAFO STANICA NTS2

OFFICIUM PARTNER I DALEKOVOD ULAGANJA

20,00

STRUČNI NADZOR

SKY OFFICE – INTERNE PROMETNICE I OKOLIŠ

OFFICIUM PARTNER I DALEKOVOD ULAGANJA

3.000,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

OBITELJSKA KUĆA VORI - NOVSKA

PRIVATNO

150,00

STRUČNI NADZOR

HALA TVORNICE HERNI

HERNI d.o.o.

800,00

STRUČNI NADZOR

SAMOUSLUŽNA AUTOPRAONICA NOVSKA

BREBRIĆ d.o.o.

400,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENI KOMPLEKS VRBANI

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

36.000,00

VOĐENJE PROJEKTA I STRUČNI NADZOR

KUĆA RUSANOVA 6

PRIVATNO

600,00

STRUČNI NADZOR

OBITELJSKA KUĆA PERNAR

PRIVATNO

200,00

STRUČNI NADZOR

OBITELJSKA KUĆA PREKSAVEC

PRIVATNO

200,00

STRUČNI NADZOR

STAMBENI KOMPLEKS SAVICA

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

25.000,00

NISKOGRADNJA

USLUGAGRAĐEVINAINVESTITORVRIJEDNOST RADOVA (KN)

STRUČNI NADZOR

IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE NOVSKA – JUG – VODOVOD, KANALIZACIJA, ELEKTROINSTALACIJE, DTK, PROMETNICA I MOST

GRAD NOVSKA

3.000.000

STRUČNI NADZOR

GNOJNICA OPG KOPECKI

OPG KOPECKI

1.000.000

STRUČNI NADZOR

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA KURJAKANA – 1. FAZA

GRAD NOVSKA

2.900.000

STRUČNI NADZOR

IZRADA PJEŠAČKOG PRIJELAZA PREKO POTOKA BUIČARA U MJESTU PAKLENICA

GRAD NOVSKA

190.000

STRUČNI NADZOR

REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH TERENA RAJIĆ I NOVA SUBOCKA

GRAD NOVSKA

500.000

STRUČNI NADZOR

UREĐENJE TRGA U NOVOJ SUBOCKOJ

GRAD NOVSKA

352.000

STRUČNI NADZOR

KANALIZACIJSKI KOLEKTOR KO-2 LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

1.500.000

STRUČNI NADZOR

SANACIJA KLIZIŠTA U STAROSELSKOJ ULICI U NOVSKOJ

GRAD NOVSKA

390.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE POŽEŠKE ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

100.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE SLAVONSKA ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

100.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE VUKOVARSKE ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

100.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE VINKOVAČKE ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

100.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA ZVONIMIRA - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

100.000

STRUČNI NADZOR

REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKE ULICE U LIPOVLJANIMA

OPĆINA LIPOVLJANI

1.200.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE BRAĆE RADIĆ U LIPOVLJANIMA

OPĆINA LIPOVLJANI

800.00

STRUČNI NADZOR

KANALIZACIJSKI KOLEKTOR KO-1 FAZA B LIPOVLJANI

LIP-KOM d.o.o.

2.200.000

STRUČNI NADZOR

RADOVI NA SMANJENJU GUBITAKA VODE I NADZOR VOOPSKRBNE MREŽE PODRUČJE GRADA

VODE JASTREBARSKO d.o.o.

800.000

STRUČNI NADZOR

POJAČANO ODRŽAVANJE ODVOJKA KOLODVORSKE ULICE U RAJIĆU

GRAD NOVSKA

150.000

STRUČNI NADZOR

PRIPREMNI RADOVI 1. FAZE SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA - JASENOVAC

OPĆINA JASENOVAC

20.000