Prometnice i mostovi

 

PROMETNICE I MOSTOVI

>RAZINA PROJEKTAGRAĐEVINAINVESTITOR

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

ŠETNICA UZ JUŽNU OBALU JEZERO NOVSKA

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA OBILAZNICE JASENOVAC

OPĆINA JASENOVAC

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

PROIZVODNI POGON SA BETONAROM BIG BOYS – PROMETNO RJEŠENJE

BIG BOYS d.o.o.

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA CESTE U STAROJ SUBOCKOJ

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA CESTE U BOROVCU

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA ULICE II GARDIJSKE BRIGADE DUGO SELO

FREELAND ULAGANJA d.o.o

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA CESTE U STAROM GRABOVCU

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA KOLODVORSKE ULICE U RAJIĆU

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA CESTE U STAROJ SUBOCKOJ – LIJEVI ODVOJAK

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

NOGOSTUP DONJI VUKOJEVAC

OPĆINA LEKENIK

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE PILJENICE

OPĆINA LIPOVLJANI

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

RETAIL PARK SAMOBOR – PROJEKT PROMETNOG RJEŠENJA

SILVRELEAF DVA d.o.o.

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA U JASENOVCU

OPĆINA JASENOVAC

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE U DOLJANU U KOŠUTARICI

OPĆINA JASENOVAC

GLAVNI I IZVEDBENI

MOST PREKO POTOKA KAPLJENAR - RAJIĆ

GRAD NOVSKA

GLAVNI

PROJEKT MODERNIZACIJE PROMETNICA L33138, L33139 I Ž3215 ZA ULAZAK U LONJSKO POLJE

OPĆINA LIPOVLJANI

GLAVNI

PROJEKT PROMETNOG RJEŠENJA – STAMBENO POSLOVNA ZGRADA – VUKOVARSKA 1 U ČAKOVCU

FREELAND ULAGANJA DVA d.o.o.

GLAVNI

PROJEKT POLJSKOG PUTA – ULAZ U MOKRO POLJE

GRAD NOVSKA

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE POŽEŠKE ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE SLAVONSKA ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE VUKOVARSKE ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE VINKOVAČKE ULICE - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

GLAVNI

POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA ZVONIMIRA - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA ULICE JOSIPA KOZARCA - LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

PROJEKT NASTAVKA IZGRADNJE GOSPODARSKE ZONE 3 U BRCKOVLJANIMA

OPĆINA BRCKOVLJANI

GLAVNI I IZVEDBENI

REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE U LIPOVLJANIMA – CENTAR

OPĆINA LIPOVLJANI

GLAVNI I IZVEDBENI

PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA – HALA VAMACO

VAMACO d.o.o.

GLAVNI I IZVEDBENI

POJAČANO ODRŽAVANJE ODVOJKA KOLODVORSKE ULICE U RAJIĆU

GRAD NOVSKA

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

PJEŠAČKI MOST JASTREBARSKO PERIVOJ ERDÖDY

GRAD JASTREBARSKO

GLAVNI I IZVEDBENI

PJEŠAČKA STAZA MJESTO KRIVAJ

OPĆINA LIPOVLJANI

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI

PJEŠAČKI PRIJELAZ PAKLENICA

GRAD NOVSKA