Energetske obnove i energetsko certificiranje

USLUGAGRAĐEVINAINVESTITORPOVRŠINA (m2)

PROJEKT EN OBNOVE

ZGRADA GRADSKE UPRAVE GRAD NOVSKA

GRAD NOVSKA

2.500,00

PROJEKT EN OBNOVE

UPRAVNA ZGRADA NOVOKOM NOVSKA

GRAD NOVSKA

600,00

PROJEKT EN OBNOVE

OŠ I SPORTSKA DVORANA LIPOVLJANI

OPĆINA LIPOVLJANI I SMŽ

3.800,00

PROJEKT EN OBNOVE

PODRUČNA ŠKOLA STARA SUBOCKA

OŠ LIPOVLJANI

400,00

PROJEKT EN OBNOVE

DRUŠTVENI DOM JAZAVICA

GRAD NOVSKA

600,00

PROJEKT EN OBNOVE

DRUŠTVENI DOM BRESTAČA

GRAD NOVSKA

400,00

PROJEKT EN OBNOVE

DRUŠTVENI DOM STARA SUBOCKA

GRAD NOVSKA

200,00

PROJEKT EN OBNOVE

ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE JAKOVLJE

GRAD NOVSKA

200,00

PROJEKT EN OBNOVE

DOM ZDRAVLJA JAKOVLJE

OPĆINA JAKOVLJE

160,00

PROJEKT EN OBNOVE

DV RADOST NOVSKA

OPĆINA JAKOVLJE

600,00

PROJEKT EN OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

PREKO 100 OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU RH

 

 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

PREKO 350 CERTIFICIRANIH ZGRADA SVIH VRSTA (SPORTSKE, STAMBENE, POSLOVNE, OBRAZOVNE) NA PODRUČJU RH